Untitled-4-03

هدف ما

aim

سی و یکسال پیش با یک ایده ی ساده گروه تکنو شکل گرفت….

“مقاومت ظروف آشپزخانه در برابر چسبندگی”

اعتقاد ما براین است که سالم غذا پختن فقط در مورد موادغذایی که انتخاب می کنید نیست بلکه در مورد انتخاب شما از ظروف آشپزخانه با پوشش مناسب نیز هست.

بزرگترین استراتژی گروه تکنو ، ایجاد همکاری و ارزش در تمامی گروه ها اعم از سهامداران ، کارکنان و مشتریان می باشد.

  • شناخت استعدادهای جدید
  • تجارت بین المللی
  • تعامل با بازارهای خارجی و داخلی
  • ایجاد اشتغال
  • تعامل و ساخت یک رابطه ی مستحکم و دائمی با مشتریان
  • تمرکز بر کیفیت و تولید بر اساس کیفیت و طراحی روز دنیا

 

با توجه به تمامی اینها ما از شما متشکریم ، امروز گروه تکنو ظرف در کنار شما به اکثر شهرهای ایران نزدیک شده و همکاری می کند.